[Bolero] Trả Lại Thời Gian - Hướng dẫn guitar Bolero

[Bolero] Trả Lại Thời Gian - Hướng dẫn guitar Bolero

Title: [Bolero] Trả Lại Thời Gian - Hướng dẫn guitar Bolero

Channel: Vĩnh Khánh

File Name: Bolero Tr L i Th i Gian - H ng d n guitar Bolero.mp3

Duration: 12:25

Size: 11.37 MB

Bitrate: 128 Kbps